WYNIKI FINANSOWE GRODNO SA ZA I-III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2015/2016

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE W I-III KW. 2015/2016 R., PROGNOZY FINANSOWE W REALIZACJI, CEL W PIERWSZEJ TRÓJCE NAJWIĘKSZYCH FIRM W BRANŻY

20160219grodnoW I-III kw. 2015-2016 roku zrealizowaliśmy wszystkie cele strategiczne zgodnie z planem: zadebiutowaliśmy na GPW w Warszawie, rozbudowaliśmy sieć sprzedaży o nowe punkty. Kolejny kwartał z rzędu utrzymujemy dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży i poprawy zysków – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY
Przychody ze sprzedaży rosną z kwartału na kwartał. W III kw. br. obrotowego 2015/2016 Grodno odnotowało sprzedaż na poziomie 97,8 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Narastająco w I-III kw. br. obrotowego spółka odnotowała 245,4 mln zł przychodów wobec 178,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 37,7% rdr. To efekt rozbudowy sieci sprzedaży oraz dywersyfikacji oferty produktowej w perspektywicznych segmentach rynku.

SKOKOWY WZROST ZYSKÓW

W III kw. br. obrotowego spółka osiągnęła 7,5 mln zł zysku operacyjnego, tj. 36,4% wzrostu rdr. Marża EBIT w tym okresie wyniosła 7,7%. Narastająco w I-III kw. br. obrotowego spółka wygenerowała 10,1 mln  zł EBIT, co oznacza wzrost o 63,5% rdr. Marża w tym okresie wyniosła 4,1% wobec 3,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku obrotowego. EBITDA w III kw. br. obrotowego wzrosła do 8,5 mln zł, zaś narastająco osiągnęła poziom 12,9 mln zł, tj. 39,9% wzrostu rdr. Zysk netto w III kw. br. obrotowego wzrósł o 75,7% rdr do poziomu 5,8 mln zł. Narastająco zysk netto w I-III kw. br. obrotowego 2015/2016 wyniósł 7,5 mln zł, co oznacza wzrost o 74,6% w stosunku do I-III kw. roku obrotowego 2014/2015.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY I ASORTYMENTU, UMACNIANIE POZYCJI W PERSPEKTYWICZNYCH SEGMENTACH RYNKU, POSZUKIWANIA NOWYCH ATRAKCYJNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI W BRANŻY
Spółka stale inwestuje w rozwój sieci i asortymentu. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce największych firm w branży. Na koniec I-III kw. br. obrotowego firma dysponowała 50 punktami sprzedaży, z czego 49 stanowiły punkty własne zaś jeden to punkt franczyzowy. Ponadto spółka zmodernizowała i rozbudowała oddział w Częstochowie oraz przygotowuje się do rozbudowy o 100% hali magazynowej w Małopolu, gdzie przeprowadzono już pierwsze prace inwestycyjne. Inwestycja o wartości 5,1 mln zł będzie zrealizowana do sierpnia 2016 roku. Na koniec I-III kw. br. obrotowego, Grodno dysponowało asortymentem 31 tys. artykułów. Do końca 2016 roku asortyment wzrośnie do 35 tys. pozycji.

Rozwój asortymentu w ramach istniejących segmentów oraz poszukiwania nowych atrakcyjnych obszarów działalności to jeden z filarów naszej strategii, która pozwoliła nam rosnąć szybciej niż rynek w ostatnich kilku latach. Z powodzeniem rozwinęliśmy segment fotowoltaiki, który stanowi jeden z kluczowych źródeł przychodów, zgodnie z założeniami rośnie sprzedaż w segmencie HVAC, dynamicznie rozwijamy się w segmencie oświetleniowym. Widzimy kolejne perspektywiczne obszary do zagospodarowania w branży. Jestem przekonany, że utrzymamy co najmniej dotychczasowe tempo wzrostu i już wkrótce pokażemy inwestorom nowe perspektywy – mówi Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

W omawianym okresie spółka zanotowała 35% wzrost sprzedaży w segmencie dla przemysłu. Szybciej niż planowano rośnie segment fotowoltaiki. Dynamicznie rozwija się również segment oświetleniowy, który zanotował w br. obrotowym 39% wzrost sprzedaży. Marka własna Luno wzrosła w III kw. br. obrotowego o 87% rdr.

PROGNOZA FINANSOWA W REALIZACJI

Wyniki finansowe za I-III kw. br. obrotowego są zgodne z naszymi założeniami. Podtrzymujemy prognozę finansową na 2015-2016 rok i zakładamy dalsze umacnianie pozycji Grodna na rynku. Celem jest zdobycie pozycji w pierwszej trójce największych firm w branży – mówi Prezes Grodna.

Obecnie spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce największych dystrybutorów elektrotechnicznych na rynku z siecią 50 oddziałów w kluczowych miastach Polski. W IV kw. w planach jest uruchomienie trzech punktów własnych oraz trzech punktów franczyzowych.

Zarząd optymistycznie ocenia koniunkturę w branży i podtrzymuje prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016. Wypracowany w ostatnim roku potencjał biznesowy ma przełożyć się na 22,7% wzrost przychodów do poziomu 292 mln zł na koniec roku obrotowego 2015/2016. Zarząd prognozuje także 36,3% wzrost EBITDA do poziomu 17,5 mln zł. Zysk operacyjny na koniec 2015/2016 roku ma
wzrosnąć do poziomu 13,5 mln zł, tj. o 52,4% rdr, a zysk netto ma wynieść 9,7 mln zł.

20160219grodno1

 

GRODNO SA