Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Więcej…

Od redakcji 6/2018

okladkaWedług statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przypuszczalnymi przyczynami blisko 4000 pożarów (w tym 2700 w obiektach mieszkalnych) powstających każdego roku w obiektach budowlanych są wady instalacji elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzejnych, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz elektryczność statyczna.

Na przykład wybór nieodpowiedniej jakości wyłącznika nadprądowego czy różnicowoprądowego może przyczyniać się do zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników instalacji w wyniku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym oraz narazić go na straty materialne, a firmy ubezpieczeniowe na wypłatę wysokich odszkodowań.

Wytwórcy produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, mający siedzibę w Europie oraz ich ogólnoeuropejskie i krajowe organizacje branżowe, a także akredytowane europejskie organy oceny zgodności postanowiły połączyć siły, aby działać proaktywnie celem monitorowania rynku w obszarze powyższych produktów i systemów. Podmioty te podejmują stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, co do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami, jak też podejmują współpracę z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań. Działania te mają na celu pomóc lokalnym władzom w każdym europejskim kraju oraz asygnowanym organom do nadzoru i monitorowania rynku w zapewnieniu bezpieczeństwa klientom oraz uczciwej konkurencji.

MSSI Electrical (ang. Market Surveillance Support Initiative) na rynku europejskim, a Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) na rynku polskim postawiły sobie za cel podjęcie działań wzbogacających wiedzę z zakresu aktualnych przepisów prawa, jakim podlegają aparaty elektryczne. Do SPAE przystąpiły firmy: ABB, Dehn Polska, Eaton Electric, ETI Polam, Hager Polo, Legrand Polska, Schneider Electric Polska, Siemens.

Temat bezpiecznej aparatury niskiego napięcia był szeroko omówiony na konferencji prasowej zorganizowanej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej podczas odbywających się we wrześniu Targów ENERGETAB. Celem spotkania było m.in. zwrócenie uwagi uczestników rynku na coraz bardziej powszechną obecność na europejskim rynku elektrotechnicznym aparatów elektrycznych niskiego napięcia, które nie spełniają wymogów technicznych i deklarowanych parametrów. Z jednej strony, aparaty te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników, z drugiej – poprzez nieuczciwą konkurencję – wypierają z rynku aparaty bezpieczne i pełnowartościowe.

Na spotkaniu zwrócono uwagę, że zarówno znakowanie CE, jak i badanie próbki wyrobu przez akredytowane laboratorium nie gwarantuje bezpieczeństwa wyrobu. Właściwe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu wyrobów daje dopiero certyfikacja na zastrzeżony znak akredytowanej jednostki certyfikującej, np. SEP-BBJ.

Ze względu na poruszane tu kwestie niezwykle ważne jest zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie wymagań prawnych, które stawiane są przed producentami, gdyż wiedza na ten temat pozwala zidentyfikować podejrzany, potencjalnie niebezpieczny produkt. Odpowiednim organem do informowania o produktach niebezpiecznych jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Odpowiednie dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.uokik.gov.pl. Urząd przekazuje również informacje o produktach niebezpiecznych na międzynarodowym serwisie RAPEX: www.uokik.gov.pl/system_rapex.php.

Tomasz Charążka - redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem