Od redakcji 3/2021

Ei 3 - I okl
Szanowni Państwo,

Na początku lutego tego roku Rada Ministrów zatwierdziła nową politykę energetyczną dla Polski do roku 2040. Dokument PEP2040 zawiera wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej. Zgodnie z nią w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych mają stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę ma odegrać wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej.

Więcej…

Instalatorzy oświetlenia są zobowiązani do rejestracji w BDO

Ewidencja odpadow-toW związku ze zmianami związanymi z wprowadzeniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), hurtownie oświetleniowe nie mogą już wystawiać kart przekazania odpadów (KPO) instalatorom oświetlenia oraz innych wytwórcom odpadu (chyba, że hurtownia zarejestruje się jako zbierający zużyty sprzęt. Hurtowanie są nieprofesjonalnymi zbierającymi, którzy nie rejestrują się w BDO). Zgodnie z przepisami instalatorzy są zobowiązani do rejestracji w BDO.

 

Wytwórcy odpadów, w tym instalatorzy oświetlenia, zarejestrowani w BDO (dział XI/XII) mogą złożyć zlecenie bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych. Warunkiem oceny możliwości przyjęcia zlecenia do realizacji i jego potwierdzenia przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego* są:

 • techniczna możliwość wystawienia KPO w BDO przez wytwórcę odpadu (również instalatora),
 • posiadanie minimalnej masy zużytego sprzętu wynoszącej 250 kg:

– 1500 szt./250 kg: ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru,

– 250 kg opraw zgłaszana do odbioru (lub 250 kg łącznie źródeł światła i opraw),

 • przekazanie zużytych źródeł światła bez opakowań jednostkowych oraz spakowanie ich w sposób zapewniający bezpieczny i zgodny z przepisami transport; świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć folią stretch;
 • przekazanie kompletnych opraw oświetleniowych, z których uprzednio wyjęto źródła światła (nie dotyczy opraw LED) i przygotowanie wyjętych źródeł światła w sposób opisany powyżej.

Ewidencja odpadow lub toSzczegółowe informacje znajdują się na stronie https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow.

Odpady w 2020 r. – rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy będą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji. Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz, od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

O tym, czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje. Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

 • Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne,
 • Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych),
 • Sprzęt elektryczny lub elektroniczny:

- wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele,
- zbiórka zużytego sprzętu,
- zakład przetwarzania,
- działalność w zakresie recyklingu,
- działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling,

 • Baterie lub akumulatory:

- wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów,
- zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
- podmioty pośredniczące.

 • Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach
 • Transport odpadów,
 • Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.
Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów jest prowadzona przez konto w Systemie BDO.

Dokumentacja elektroniczna zastępuje karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ze względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Jednak wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do Systemu BDO, najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Sprawozdania elektroniczne

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty
w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania.

Termin składania sprawozdań za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć:

 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów,
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875). Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

 • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.
 • Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019.
 • Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

* FirmaElektroEko zajmuje się odzyskiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jej współwłaścicielami oraz klientami są producenci z branży oświetleniowej: Signify Poland Sp. z o.o., Tungsram Lighting Poland Sp. z o.o., Ledvance Sp. z o.o.

Źródło: www.zuzyteoswietlenie.pl, www.elektroeko.pl, www.biznes.gov.pl

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem